Bejelentkezés   regisztráció   Elfelejtett jelszó  
 
Български
Expat life (CEE region)
Magyarország
Üzleti és humán témában ÍRUNK blogokat, BESZÉLGETÜNK
élő adásban és SZAKTUDÁST osztunk meg egymással.

Lelki erőforrások a munkahelyen I. - Jövőkép a bizonytalanságban

2011.11.30. (Nincs hozzászólás) [szerző: Schoner Vera]

A mérgezõ munkahelyi érzelmek közül elsõként a bizonytalanságról, mint az elsõ kézenfekvõ szorongás-forrásról írtam. Ez az újabb sorozatt, aminek elsõ cikke az az alábbiakban olvasható frissebb ismeretekkel, elõremutató megoldásokat kínáló gondolatokkal és módszerekkel egészíti ki a „Mérgezõ érzelmek a munkahelyen” sorozat aktuális bejegyzését.

Hogyan is gondolkodunk mi, emberek a jövõ eseményeirõl?

Daniel Gilbert (Professor of Psychology, Harvard University) és munkatársai szerint, a jövõbeli események ránk gyakorolt érzelmi hatását szisztematikusan túlbecsüljük. Kutatásaik szerint, legtöbbször tévesen ítéljük meg azt, hogy egy-egy jövõbeli esemény, egy elért eredmény, egy vágyott érték megszerzése, vagy valamilyen veszteség mennyire fog boldoggá, vagy éppen boldogtalanná tenni bennünket, és túlbecsüljük mind az elõvételezett érzelem erõsségét, mind pedig az érzelmi hatás tartósságát.

Ennek megfelelõen, a jövõt hevesebb érzelmekkel is várjuk, - legyen szó akár negatív, akár pozitív várakozásokról -, míg a megtörtént dolgokra inkább racionálisan tekintünk vissza. Az így felerõsödõ érzelmeink (erõs félelmünk vagy vágyakozásunk) pedig a jövõre vonatkozó becsléseink torzítására, irreális optimizmusra vagy pesszimizmusra sarkallhatnak bennünket.

Irreális optimizmusnak nevezzük azt a megfigyelt jelenséget, miszerint a legtöbb ember, másokhoz viszonyítva az „átlagosnál kisebb” valószínûségét látja annak, hogy éppen õt érje valamilyen szerencsétlenség vagy bármely negatív esemény. Ami persze illogikus és statisztikailag lehetetlen, épp ezért irreális.

Egy új, brit pszichológiai kutatás eredményei szerint, elsõsorban pozitív információkat használunk fel a jövõnk megítélésében, míg a fenyegetõ veszélyeket hajlamosak vagyunk a szõnyeg alá söpörni.
A Nature Neuroscience folyóirat oldalain olvasható tanulmány szerint  az emberek gyakrabban változtatnak a személyes rizikóikra vonatkozó becsléseiken, amikor pozitív új információhoz jutnak. Többet tanulnak az olyan információkból, melyek optimizmusra adhatnak okot. Ezzel szemben, a negatív híreket gyakran figyelmen kívül hagyják, és ezek ellenében is ragaszkodnak az irreális optimizmusukhoz.

Persze az ilyen irreális várakozásoknak nagyon gyakran negatív következményei vannak, de mindenképpen csökkentik a stressz-szintet és szorongást, így pedig pozitív hatással vannak közérzetünkre és egészségünkre, tehát egyfajta én-védõ pszichés mechanizmusként szolgálnak.
Hasonlóan gondolkodunk a jövõnkrõl és a lehetséges veszélyekrõl a munkahelyen.
Az EAWOPinPRACTICE folyóiratban közölt, 2009-es kutatás eredményre hivatkoznék, mely azt találta, hogy az emberek gyakrabban ítélik a kollégáikat esélyesnek egy esetleges munkahelyi baleset elszenvedésére, mint saját magukat. Ezzel szemben, ha a közelmúltban (esetükben az elmúlt három hónapot vizsgálták) közel jártak valamely balesethez, akkor ez a becslés az ellenkezõjére fordul, és inkább magukat ítélik egy kritikus munkahelyi helyzet vagy baleset esélyesebb áldozatának. Az eredmények tanúsága szerint, kevéssé számít, hogy a baleset valóban meg is történik –e, vagy csak közel járunk a veszélyhez és direkt következményei az esetnek nincsenek. A hatása ugyanúgy érvényesül. Számít azonban, hogy milyen régen történt az incidens vagy „majdnem - incidens”. Az ilyen incidenseket ugyanis úgy tûnik, hajlamosak vagyunk idõvel elfeledni és rendíthetetlenül visszatérni optimizmusunkhoz.

Összefoglalva az eddigi tanulságokat:
 • A jövõbeli események ránk gyakorolt érzelmi hatását szisztematikusan túlbecsüljük.
 • A jövõt hevesebb érzelmekkel várjuk, míg a megtörtént dolgokra inkább racionálisan tekintünk vissza.
 • Hajlunk az irreális optimizmusra, úgy a személyes életünk, biztonságunk és az egészségünket fenyegetõ veszélyek megítélésében, mint a munkahelyi veszélyek felbecsülésében. 
 • A fenyegetõ veszélyeket hajlamosak vagyunk a szõnyeg alá söpörni, míg az optimizmusra okot adó híreket készséggel befogadjuk.
 • Egy-egy negatív tapasztalat egyenesen pesszimistává változtathat bennünket, azonban csakis rövid idõre.
 • Mindegy, hogy a rossz tapasztalat járt –e direkt következményekkel vagy épphogy, de megússzuk a balesetet. Mindenképpen tanulunk belõle!
 • Az ilyen tanulás hatása azonban rövid életû, végül mégiscsak ragaszkodunk az irreális optimizmusunkhoz.
Mindez persze az egészséges lelkiállapotra és szokványos életkörülményekre vonatkozik.
A depressziós lelkiállapotra a múlttól való elszakadás képtelensége jellemzõ: a „Mi lett volna, ha..?” kezdetû kérdések rendszeres ismételgetése. A jövõt a depressziós ember eleve elrendeltként éli meg.

Ezzel szemben, a szorongó ember elsõsorban a jelennel hadakozik - ha éppen nem dermeszti le a szorongása - és a jövõtõl retteg. Szüntelenül pörgeti a „Mi lesz, ha..?” kezdetû kérdéseket.

A krízisben (vagyis válságban) lévõ ember jövõképe szintén megváltozik: ilyenkor a régi keretek lebomlóban vannak, az újak csak halványan, vagy egyáltalán nem látszanak, "kicsúszott a talaj a lába alól" és "nem látja az alagút végét". A krízis mélypontját jelentõ kilátástalanság szakaszát azonban - sokszor spontán módon, saját erõbõl, néha pedig segítséggel - újabb fázisok követik: eljön a beletörõdés, lelkesedés, majd a visszarendezõdés idõszaka.
Hogyan érdemes szemlélnünk a jövõt és terveznünk a bizonytalan körülmények között?
Az egészséges és sikeres személyes jövõkép kulcstényezõi talán egyszerûen hangzanak, de mindezek alapos átgondolása valójában bonyolult, energia- és idõigényes lehet. A valós szembenézés pedig, sokszor egyáltalán nem könnyû, néha külsõ szem és támogatás nélkül nem is lehetséges.


Nyitottság
 • Nyitottság a múltra, jelenre és jövõre egyaránt! A lelkileg kiegyensúlyozott személy a múltját értékeli és értelmezi, a jelenben él és a jövõjével számol. Lényeges ezek egyensúlya!
 • Nyitottság a pozitív és negatív tapasztalatok és tények befogadására, értelmezésére és felhasználására a jövõ elképzelésében és tervezésében! A stabil és pozitív énképpel rendelkezõ ember éppúgy számba veszi az erõsségeit, sikereit és lehetõségeit, mint a gyengeségeit, kudarcait és a lehetséges veszélyeket.
 • Nyitottság az új szerepekre, az új tapasztalatokra és a sokszínûségre! Minél összetettebb az énképünk, minél több szerepbõl áll, annál kevésbé valószínû, hogy egyetlen kudarc, vagy negatív tapasztalat teljesen átszínezze azt, és sötét színben lássuk magunkat. Éppígy, minél színesebb és összetettebb a jövõképünk, minél több téren vannak céljaink (pl. sport, családi élet, párkapcsolat, hobbik és munkahelyi szerepek) annál kevésbé valószínû, hogy egyetlen cél meghiúsulása kihúzza a talajt alólunk és tehetetlennek lássuk magunkat, vagy hogy kilátástalannak érezzük a helyzetünket.

Önismeret és elfogadás
 • Ismerjük fel torzítási hajlamainkat és tudatosítsuk azokat! Fontos tudnunk, hogy a jövõre vonatkozó, sokszor túlzó várakozásaink és erõs érzéseink torzításokra sarkallhatnak bennünket, és legtöbben alapvetõen hajlunk az irreális optimizmusra, illetve némelyek a pesszimizmusra. Szem elõtt kell tartanunk, ha jellemzõen szorongóak és aggodalmaskodók vagyunk; valamint számolnunk kell azzal is, ha hajlamosak vagyunk a kudarcok lehetõségét túlzottan is kerülni, esetleg végletesen gondolkodni vagy éppen érzelmi alapon érvelni.
 • Õszinte számvetést kell végezzünk képességeinkkel, lehetõségeinkkel és vágyainkkal! Fontos, hogy elfogadjuk és tiszteletben tartsuk saját igényeinket és korlátainkat! Ha nem úgy tervezzük a jövõnket, ahogy arra valóban vágynánk, vagy ahogy azt véghezvinni képesek volnánk, akkor elõbb utóbb kilóg a lóláb!: valamilyen módon ellenállunk, szorongunk, végül célt vesztünk és passzivitásba vonulunk.

Gondos tervezés
 • Vázoljuk fel a lehetséges pozitív és negatív forgatókönyveket! Ezzel elkerülhetjük a helyzet katasztrofizálását és választ adhatunk a „mi lesz, ha..?” kezdetû kérdésekre. A kilátástalanságból így a lehetséges események számbavételéhez és a felkészülés feladataihoz érkezünk.
 • Konkrét, releváns és reális részcélokban megfogalmazható jövõképet rajzoljunk! Ha egy elképzelt jövõ nem fordítható konkrét cselekedetekbe, végrehajtható részcélok sorába, akkor az elképzelésünkön változtatnunk kell, mert különben könnyen az örök elégedetlenség vagy örök csodavárás állapotába kerülhetünk.

Hogyan is kéne reálisan látnunk egy szervezet jövõjét, és hogyan kellene megfelelõ jövõképet és terveket kialakítanunk?

November elején került megrendezésre, San Franciscoban a NeuroLeadership hatodik éves konferenciája. A NeuroLeadership egy új, formálódó kutatási terület, melyen az agytudomány és management tudományok szakértõi közösen keresik a válaszokat az olyan kérdésekre, mint: „Hogyan építhetünk sikeresebb szervezeteket?”, vagy „Hogyan képezhetünk jobb vezetõket?”. A rendezvény elsõ napján a sikeres alkalmazkodást biztosító szervezeti értékek kerültek terítékre. Bob Johansen (társadalomtudós) és Robert Burton (neurológus) közös elõadásában a jövõ elképzelésének nehézségirõl beszélt. A hallgatóság mélyebb magyarázatot kaphatott arra, hogy miért is olyan nehéz elképzelnünk a jövõnket pontos és megbízható elõrejelzések hiányában. Szerintük, a jövõ hatékony tervezésének kulcsa a tisztánlátás, nem pedig a biztos elõjelek keresése. A jelen és a trendek alapos ismeretével jó és részletes elõrejelzéseket tehetünk, azonban a teljes megbízhatóság és pontosság reményét el kell engednünk! A kulcs az „ambivalens jövõ” elfogadása: annak képessége, hogy a jövõt egymással ellentétes lehetséges forgatókönyvek mentén is el tudjuk képzelni. A bizonytalan körülmények között is sikeres vezetés lényeges kihívása, hogy a vezetõ képes legyen elfogadni a jövõ bizonytalanságát, komplexitását és kétértelmûségét, mégis képes legyen koncentrálni a szervezet víziójára, a tisztánlátásra, a cselekvésre és változásra egyaránt.

Hasonló, mégis a fentieket némiképp kiegészítõ gondolatokkal találkozhatott a nemzetközi szakmai közönség a HR szakmáról gondolkodók Washingtonban, épp ugyanekkor rendezett konferenciáján.
A Society for Human Resource Management (SHRM), „Work-Life Balance” konferenciájának egyik elõadója, Dan Heath beszélt a szervezeti változás nehézségeirõl. (Dan Heath a „Switch: How to Change Things When Change Is Hard” címû könyv társzerzõje.) Tapasztalatai szerint: „kudarcaink és problémáink elemzése teljesen természetes számunkra, míg sikereinket és a sikeres vállalati gyakorlatot gyakran figyelmen kívül hagyjuk. Pedig sikereink mélyreható elemzése és okaik megértése, az egyetlen biztos út azok megismétléséhez!”

A szervezetekrõl és az egyén lelki egészségérõl gondolkodók elképzelései egybecsengnek arról, hogy hogyan érdemes szemlélnünk a jövõt a ma is jellemzõ bizonytalan körülmények között.
Az egészséges jövõkép és sikeres tervezés kulcsa a jövõ bizonytalanságának elfogadása, az õszinte számvetés korlátainkkal és lehetõségeinkkel, az alapos tervezés, illetve a sokszínûség és rugalmasság.
Témakörök: jövõ, nyitottság, önismeret, tervezés


Share/Save/Bookmark
  új hozzászólás küldése >>


Még nem érkezett hozzászólás!


vissza az előző oldalra  

További bejegyzések a témakörben
-

KÉSZ VAGY FÉLKÉSZ

2016.11.04.
-

Külső vagy belső jelölt?

2015.10.05.
-

HR szoftverek eljövendő világa

2015.09.28.
-

Megvannak a Magyar HR szakma kiválóság díjának nyertesei

2014.04.17.
-

A magyar HR szakma kiválósága - Pályázat

2013.12.13.
-

Social Impact Program

2013.06.04.
-

Néhány gondolat a HR Szolgáltató Központokról

2013.06.02.
-

Sabbatical

2013.05.08.
-

Új eszköz a HR-esek kezében! - II.

2013.04.14.
-

Új eszköz a HR-esek kezében

2013.04.01.
-

Friss hírek a HRCafe háza táján

2012.10.01.
-

Mérgező érzelmek a munkahelyen 1. – A bizonytalanság

2011.11.21.
-

A Pszichológus esete a HR szakmával

2011.11.11.
-

Mutasd mit mérsz, megmondom ki vagy!

2011.11.02.
-

Tréning, coaching vagy interim?

2011.10.22.
-

Hol vannak az erős személyes márkák?

2011.09.09.
-

A közösségi média felé nyitnak a bankok

2011.09.02.
-

Assessment Center - Érvényesség és megbízhatóság

2011.08.29.
-

Add el önmagad!

2011.08.24.
-

Assessment center (AC) - Cafepedia blog

2011.08.22.
-

Vigyázat, facebookveszély!

2011.08.15.
-

Assessment Center - újratöltve

2011.08.11.
-

Hol vannak a tehetséges fejlesztőmérnökök?

2011.08.08.
-

Te drága!

2011.07.18.
-

Ne engedd el! - Vállalati

2011.07.15.
-

Beszállító, vagy patner?

2011.07.11.
-

Kegyes hazugságok - kegyetlen igazság

2011.06.26.
-

Stresszinterjú – Cafepedia blog

2011.06.02.
-

Mitől más? - Gondolatok Dr. Robert Hogan pszichológia tesztmódszertanáról

2011.05.25.
-

Néhány szempont interim megbízások sikeres teljesítéséhez

2011.01.10.
-

Szervezetfejlesztés – a hiányzó láncszem

2010.12.19.
-

A HR informatikai projektek buktatói

2010.12.05.
-

Amit nem tudunk a munkahelyen hagyni

2010.11.12.
-

A médiaszereplés torzító hatása a személyiségfejlődésre

2010.11.06.
-

Amikor már nem elég tehetségesnek lenni…

2010.10.12.
-

And the Winner is…

2010.09.29.
-

A bennünk lakó Darth Vaderek, avagy a személyiség és a stressz újszerű felfogása

2010.09.22.
-

Tanuld meg a játékszabályokat, aztán már csak játszanod kell - persze mindenkinél jobban

2010.09.11.
-

Legyen fiatal, energikus és ne akarjon gyereket!

2010.08.02.
-

Humán tőke menedzsment - bárhonnan

2010.07.24.
-

Csak a vezetékeinket veszíthetjük?

2010.07.16.
-

Vállalatirányítás és HR a felhőből?

2010.07.10.
-

Néhány gondolat a személyiségtesztek becsaphatóságáról

2010.07.01.
-

A Tanácsadó

2010.06.29.
-

Üzleti intelligencia a HR-ben

2010.06.13.
-

Személyes márkánk és kapcsolataink, vagy nem az a fontos, te kit ismersz, hanem az, ki ismer téged

2010.05.21.
-

Fejlesztésről mesterfokon

2010.05.16.
-

Előkészületek személyes márkánk építéséhez

2010.05.08.
-

Innováció a vállalati HR területén – üdvözöllek a klubban!

2010.05.04.
-

Kártylapok közé nézni

2010.04.28.
-

Személyes márka

2010.04.19.
-

Az Interim Menedzser személyes brandje

2010.04.02.
-

Ariadne fonala és a szervezeti integráció

2010.03.31.
-

Mit kínál egy HR-es mesterkurzus?

2010.03.23.
-

Exkluzív kiskapuk.

2010.03.11.
-

Mit ér a doktor, ha magyar?

2010.03.05.
-

Két rendezvény egy cél

2010.03.03.
-

HR és a Balanced Scorecard

2010.03.03.
-

Kinek fontos a Társadalmi Felelősségvállalás?

2010.02.25.
-

A fogyaték tehetsége

2010.02.23.
-

Az interim munka

2010.02.19.
-

Tanácsadócégek kálváriája 2009

2010.02.16.
-

HR Bál - avagy piedesztálon a HR szakma

2010.02.10.
-

A fogyatékkal élő alkalmazott és a hatékony szervezet felsőbbrendűsége

2010.02.04.
-

Egyedi megoldás? Mikor fele annyiért megkapom a jól bevált sablonokat?

2010.02.02.
-

Zöldhajtások a hó alatt

2010.01.27.
-

Teljesítménymutatók alkalmazása emberi erőforrások területén

2010.01.20.
-

A csapatmunka fontossága

2010.01.12.
-

HR folyamat kialakítása a gyakorlatban

2010.01.10.
-

A fluktuáció lehetséges csapdái

2009.12.23.
-

HR OSCAR

2009.12.17.
-

Projekt Menedzsment alkalmazása vállalati HR-en

2009.12.07.
-

Csak a végzettség teszi a mestert?

2009.12.02.
-

Interim Menedzsment – alapvetések

2009.11.24.
-

Lovagi roham vagy vonalharcászat?

2009.11.17.
-

Outplacement és coaching?

2009.11.16.
-

Mérhető-e a mérhetetlen?

2009.11.12.
-

A grafológia alkalmazásának előnyei a humán erőforrás területén

2009.11.06.
-

Mivel is írunk?

2009.10.30.
-

Kiválasztási kiskáté II. – Integráció helyzetelemzés nélkül?

2009.10.27.
-

Kiválasztási kiskáté I. – a nem realizált nyereség

2009.10.13.
-

Kerekasztal-beszélgetés - A HR-es mint tanácsadó

2009.10.08.
-

A HR és a megváltozott üzleti környezet - kerekasztal

2009.09.29.
-

HR-es mint stratéga – reflexiók egy konferencia kapcsán

2009.09.29.
-

A HR és a megváltozott üzleti környezet

2009.09.17.
-

A HR-es mint tanácsadó

2009.09.16.
-

Hr-es, mint stratéga

2009.09.14.
-

Munkanélküliség a kézírásban

2009.09.11.
-

Szép Új Online-Világ?

2009.09.07.
-

Milyen a jó motivációs levél?

2009.08.28.
-

A tervezett véletlen hatása

2009.08.25.
-

Az üzleti magyar virtus

2009.08.18.
-

Fejvadászat a budapesti Apple Premium Reseller piacon

2009.08.05.
-

Headhunting on the Apple Premium Reseller market

2009.08.04.
-

Homo Ludens generációs problémái

2009.08.03.
-

Tanácsadó megváltozott szerepkörben

2009.07.31.
-

Bértárgyalás legújabb eszközei

2009.07.28.
-

Álláskeresés 45 felett, vagyis szenior álláskeresők esélyei a munkaerő piacon

2009.07.20.
-

Az üzletember történészi self-marketingje. 2. rész

2009.07.17.
-

A rendszerszemléletű grafológia

2009.07.14.
-

Az üzletember történészi self-marketingje. 1. rész

2009.07.10.
-

Hol van ma a legjobb munkahely?

2009.07.06.
-

A hiteles humán erőforrás

2009.07.01.
-

Magad uram, ha szolgád nincsen - Az álláskereső direkt marketing kampánya.

2009.06.30.
-

Grafológia alkalmazása fejvadász projektben

2009.06.29.
-

Szervezeti integráció - Cafepedia blog

2009.06.26.
-

Ha a hegy nem megy Mohamedhez

2009.06.19.
-

Kiválasztás – Cafepedia blog

2009.06.12.
-

Hazánkban ideiglenesen tartózkodó szovjet csapatok

2009.06.11.
-

Személyiségteszt - Cafepedia blog

2009.06.10.
-

Munkaerő piac - Cafepedia blog

2009.06.011.
-

Humán átvilágítás - Cafepedia blog

2009.05.28.
-

Tömeges munkaerő felvétel

2009.05.11.
-

Személyiség - Cafepedia blog

2009.05.09.
-

Álláskeresés - Cafepedia blog

2009.05.08.
-

Pályázó - Cafepedia blog

2009.05.07.
-

Grafológia - Cafepedia blog

2009.05.05.
vissza az előző oldalra  
Forrószék
Forrószék
Forrószék archívum
Műhelymunkák
Műhelymunkák
xing
twitter linkedin
Kérdezzen szakértőinktől
Antal Melinda - Humán források - Antal Melinda
Humán források
Szakértő
Kérdezek tőle  
Eddigi kérdések  


Cafepedia - Humán források - Cafepedia
Humán források
Szakértő
Kérdezek tőle  
Eddigi kérdések  


Fekete István - Humán források - Fekete István
Humán források
Szakértő
Kérdezek tőle  
Eddigi kérdések  


Huba Gizella - Humán források - Huba Gizella
Humán források
Szakértő
Kérdezek tőle  
Eddigi kérdések  


Lipcsei András - Humán források - Szervezet-fejlesztés - Lipcsei András
Humán források
Szervezet-fejlesztés
Szakértő
Kérdezek tőle  
Eddigi kérdések  


Nagy Andrea - Coaching - Tréning - Humán források - Munka-magánélet - Szervezet-fejlesztés - Nagy Andrea
Coaching - Tréning
Humán források
Munka-magánélet
Szervezet-fejlesztés
Főszerkesztő
Kérdezek tőle  
Eddigi kérdések  


PĂ©csi Ferenc - Humán források - Munka-magánélet - Pécsi Ferenc
Humán források
Munka-magánélet
Szakértő
Kérdezek tőle  
Eddigi kérdések  


Pekár DĂłra - Humán források - Szervezet-fejlesztés - Pekár Dóra
Humán források
Szervezet-fejlesztés
Szakértő
Kérdezek tőle  
Eddigi kérdések  


Petõ Gábor - Humán források - Petõ Gábor
Humán források
Szakértő
Kérdezek tőle  
Eddigi kérdések  


Schoner Vera - Humán források - Munka-magánélet - Szervezet-fejlesztés - Schoner Vera
Humán források
Munka-magánélet
Szervezet-fejlesztés
Szakértő
Kérdezek tőle  
Eddigi kérdések  


SzabĂł Bettina - Humán források - Munka-magánélet - Szabó Bettina
Humán források
Munka-magánélet
Szakértő
Kérdezek tőle  
Eddigi kérdések  


Szende Csaba - Humán források - Szervezet-fejlesztés - Szende Csaba
Humán források
Szervezet-fejlesztés
Szakértő
Kérdezek tőle  
Eddigi kérdések  


Tánczos Zsuzsanna - Humán források - Munka-magánélet - Tánczos Zsuzsanna
Humán források
Munka-magánélet
Szakértő
Kérdezek tőle  
Eddigi kérdések  


Témakör - blog, forrószék
álláshirdetés, álláskeresés, állásváltás, ár-érték, átláthatóság, átszervezés, átvilágítás, életrajz, énállapot, énmárka, értékek, értő hallgatás, önéletrajz, önbizalom, önismeret, új év, ügyfélkezelés, üzleti etika, üzleti intelligencia, 100 manager 1 napja, 2010, AC, Adaptive coaching, ajánló, ajánlattétel, akvárium gyakorlat, alapkő, Alkotói szabadság, alumni, apple, audit, bérgyártás, bértárgyalás, babysitter, belső kommunikáció, belső jelölt, benchmark, bérek és juttatások, bizonytalanság, blog, BP, brand, BSC, buddhizmus, buddhizmzus, Bulgária, business coach, business coaching, Business Partner, cégeladás, cél, cafepdeia, change menedzsment, coach iskolák, coach képzés, coachee, coachig, coaching, coaching bizalom, coaching folyamat, Coaching határok nélkül, coaching konferencia, coaching módszertan, coaching szerződés, coaching-kerekasztal, coahcing, Csíkszentmihályi, család, csapat, csapatépítés, csapatmunka, csoport, csoportdinamika, csoportfolyamat, csoportos coaching, csoportszerepek, CSR, Dave Ulrich, defibrillátor, depresszió, design, DIADAL, dolgozó anyák, dolgozói elégedettség, duktor, e-learning, egészség, egészségmegőrző, egészségmegőrzés, ego, egyedi megoldások, egyensúly, elemzés, elköteleződés, emberi erőforrás, EMCC, empátia, English, erőforrás, Eric Berne, esélyegyenlőség, eszközök, etika, execution, Exkluzivitás, expat, férfi-nő, fókusz, Facebook, Fata László, fejvadász, fejvadászat, feladatkezelés, felmérés, felvásárlás, figyelem, FLOW, fluktuáció, fluktuáció csökkentése, fogyatékkal élő, fogyatékkal élők, forrószék, Frank Bresser, Gamification, GBL, GDP, gender, Generáció, gestalt, grafika, grafológia, GTD, gyes, hálózatkutatás, harmónia, hatékony szervezet, hatékonyság, headhunter, hitelesség, Hogan, home office, hr, HR audit, HR bál, HR igazgató, HR projekt menedzsment, HR szoftver, HR-es, HRM, hroscar, humánátvilágítás, ICF, identitás, improvizációs színház, informatikus, ingyen coaching, innováció, innovációs járulék, integráció, interferencia-létra, interim, interim management, interim menedzsment, intranet, iPhone, Iskola, IT, járulékok, jövő, jövő kutatás, jegyzetelés, Jövő, Julia Foster-Turner, junior, Juttatások, Képzés, kézírás, kézírás elemzés, könyv, könyvbemutató, közös cél, közösségi hálózat, közösségi média, karakter, karrier, karrier coahcing, keresés, kiégés, Kirkpatrick, kiválasztás, kiválasztási módszer, kiválasztási stratégia, Kiválasztás, KKV, kodependencia, kommunikáció, kommunikációs szabályzat, kompetencia, konferencia, korfa, KPI, krízis, kreativitás, kulcsember, kulcsember kiválasztás, kulturális sokk, külső jelölt, laikus defibrillátor, leépítés, Lean, legjobb csapat, legjobb munkahely, Legrand, Lipcsei András, lojalitás, mérés, módszertan, módzsertan, magatartás, Mark Powell, market research, Marketing, maslow, MCC, megoldásközpontúság, megváltozott üzleti környezet, menedzsment, mentálhigiéné, mentális térkép, mentor, mesterkurzus, mobil, modelling, monitoring, motiváció, motivációs levél, motivátor, Motiváció, munka, munka-magánélet, munkaerõpiac, munkaerő, munkaerő felvétel, munkaerőpiac, munkahely, munkahelyi stressz, munkajog, munkáltatói gondoskodás, munkáltatói hozzájárulás, munkanélküliség, munkaszerződés, munkatárs, munkavállaló, Munkavállalói élmény, mystery consumer, mystery shopping, nők, Nagy Andrea, nemi szerepek, NLP, non-verbális kommunikáció, nyitottság, nyugdíjpénztár, nyugdíjprogram, ODWS, online, online marketing, online szervezet, optimization, organisation development, outplacement, Ösztönzés, pályázó, párkapcsolat, póker, partnerség, personal brand, personal branding, personal hungary, personal hungary;, Ph.D., piac, piackutatás, pozitív, pozitív énkép, pozitív párbeszéd, próbavásárlás, prezentáció, probléma, profil, profit, projekt, projekt menedzsment, pszichodráma, pszichológia, részmunkaidő, recesszió, Referencia, referencia ellenőrzés, referencia levél, research, ROI, Sabbatical, sajátélmény, self branding, senior coach, social recruiting, stratéga, stratégia, stressz, stressz tolerancia, stresszinterjú, szívritmuszavar, szabályok, szabályzat, Szabó Zsófia;, szakképzési hozzájáulás, szakmák, személyes diszfunkciók, személyes márka, személyiség, személyiség fejlődés, személyiségteszt, szerep, szerepcentrikus módszer, szerepcentrikus megoldás, szerepek, szerepjáték, szervezet, szervezetefejlesztés, szervezetfejlesztés, szervezetfejlesztés;, szervezeti diagnosztika, szervezeti kultúra, szervezeti kultúra mérés, szervezeti struktúra, szimbólum, szociális kívánatosság, szolgálati közlemény, sztrók, szupervízió, szupervizor, tárgyalás, Tárgyalástechnika, társadalmi felelősségvállalás, távmunka, történetmesélés, TA, tanácsadás, tanácsadó, tanácsadócégek, tapasztalati tanulás, team choaching, TED, TEDx, tehetség, teljesítmény előrejelzés, teljesítményértékelés, terápia, terjeszkedés a régióban, tervezés, tervezés, testbeszéd, teszt, TM, Toborzás, tréner, tréning, tréningpiac, transaction-analisys, tranzakcióanalízis, twitter, USP, vállalati folyamatok, vállalati kultúra, vállalkozás, válság, változás, változásmenedzsment, várandósság, vélemény, változásmenedzsment;, változások, versenytárselemzés, versenytárselemzés stratégia, vezetés, vezetés transzformáció, vezető, vezető kiválasztás, vezetői felelősség, vezetői identitás, vezetésfejlesztés, vezetői kiválasztás, viselkedés, viselkedés előrejelzés, vizualizálás, web2, webinárium, workshop, Y generáció
Blog témakörök
 Coaching - Tréning - rss feed
 Humán források - rss feed
 Munka-magánélet - rss feed
 Szervezet-fejlesztés - rss feed
Rólunk       Kapcsolat       Adatvédelem       Jogi nyilatkozat       Online marketing tanácsadĂłink: Online marketing tanácsadĂłim: ISti (Internet StratĂ©gia TervezĹ‘ Iroda)