Bejelentkezés   regisztráció   Elfelejtett jelszó  
 
Български
Expat life (CEE region)
Magyarország
Üzleti és humán témában ÍRUNK blogokat, BESZÉLGETÜNK
élő adásban és SZAKTUDÁST osztunk meg egymással.

Tranzakcióanalízis kulcsfogalmainak gyűjteménye - Cafepedia blog

2009.09.05. (Nincs hozzászólás) [szerző: Cafepedia]

tranzakcióanalízisAz alábbi blog egy technikai blog, ami az olvasót támogatja a tranzakcióanalízis témájában íródott blogok jobb megértésében.
Az alábbi fogalomgyûjteményt a Nemzetközi Tranzakcióanalitikus Egyesület (ITTA)
Tranzakcióanalízis Kulcsfogalmaival Foglalkozó Fejlesztési Bizottsága észítette, amit az alábbiakban Szántó Regina
fordításának alapján olvashatunk:

TRANZAKCIÓANALÍZIS (TRANSACTIONAL ANALYSIS)
1.    az emberi gondolkodás, az érzelmek és a viselkedés könnyen érthetõ, mégis kidolgozott pszichológiai elmélete,
2.  
 a pszichoterápia, az oktatás, a szervezeti és szocio-kulturális
analízis valamint a pszichiátria jelenkori hatékony rendszere....


ÉNÁLLAPOTOK ÉS TRANZAKCIÓK (EGO STATES AND TRANSACTIONS) Az emberi interakciók tranzakciókból állnak. Minden tranzakciónak két része van: az inger és a válasz. Az egyes tranzakciók általában egy nagyobb készletbe tartoznak. Néhány ezek közül a tranzakcionális sorozatok vagy készletek közül lehet direkt, produktív és egészséges, de lehet indirekt, destruktív és egészségtelen is.
Az emberek három, specifikus agyi központtal rendelkezõ énállapotban -Szülõi, Gyermeki vagy Felnõtt- léphetnek interakcióba egymással. Minden énállapotra sajátos gondolkodás, érzések és viselkedés jellemzõ. Cselekvéseink mindig e három én-állapot valamelyikében történnek.

A GYERMEKI (THE CHILD) Amikor gyermeki énállapotban vagyunk, úgy viselkedünk, mint az a gyermek, aki egykor voltunk. Nem csak úgy cselekszünk, de úgy érzünk, hallunk, látunk és reagálunk, mint egy öt- vagy nyolcéves gyerek. Az énállapotok nem csupán szerepek, hanem teljesen átélt létállapotok is. Amikor a Gyermeki gyûlöl, szeret, impulzív, spontán vagy játékos, Természetes Gyermekinek nevezzük. Ha gondolkodó, kreatív, fantáziadús, akkor Kis Professzornak hívjuk. Az Alkalmazkodó Gyermeki félõs, bûntudatos és szégyenlõs. A Gyermekiben megvan minden érzelem, így a szeretet, félelem, harag, öröm, szomorúság, szégyen stb. A Gyermekit gyakran tartják a problémák forrásának én-központúsága, emocionalitása, ereje miatt, s mert elutasítja a felnõttséggel járó korlátozásokat.
A tranzakcióanalízis szerint a Gyermekibõl származik a kreativitás, a rekreáció és az alkotás, az életben ezt tartja a megújulás egyetlen forrásának. A Gyermeki hosszabb idõn keresztül tetten érhetõ gyermekekben, illetve felnõtteknél is, amikor engedélyt kapnak Gyermekijük kiengedésére, sporteseményeken vagy házibulikon. A Gyermeki rövid idõre egyáltalán nem kívánatos helyzetekben is megjelenhet, például testületi üléseken, osztálytermekben, vagy fontos megbeszéléseken. A legkevésbé kívánatos formájában egy ember életét teljes egészében meghatározza, mint a súlyos érzelmi problémákkal küzdõknél, azoknál, akik zavartak, depressziósoknál, elmebetegeknél vagy szenvedélybetegeknél. A Gyermeki én valódi destrukcióba, kontroll nélküli viselkedésbe hajszolja ezeket az embereket. Depressziósoknál, vagy ha valaki levert a Gyermeki hosszabb ideig jelen van, csakúgy, mint amikor valakit jelentõs veszteség ér.

A SZÜLÕI (THE PARENT) olyan, mint egy magnetofon. Ez az életvezetésre vonatkozó elõre rögzített és meghatározott szabályok gyûjteménye. Ha valaki Szülõi énállapotban van, úgy érez, gondolkodik, cselekszik, mint szüleinek, vagy szülõfiguráinak. A Szülõi mérlegelés nélkül dönti el, hogyan kell reagálni egy helyzetben, mi helyes vagy helytelen, hogyan kellene élni az embereknek. A Szülõi bírálhat valamit pozitívan vagy negatívan, lehet ellenõrzõ vagy támogató. Amikor a Szülõi elítélõ, Kritikus Szülõinek hívjuk. A Gondoskodó Szülõi támogató.
Elõfordul, hogy egy énállapot ural egy személyt, kizárva a másik két énállapotot. Egyik példája ennek a kizárólagosan Támogató vagy kizárólagosan Kritikus Szülõi, mely nem hagyja érvényesülni a Gyermeki valamint a Felnõtt énállapotot. Számára ez nagy hátrányt jelent, mert ahhoz, hogy megfelelõen mûködõ emberi lény legyen, a különbözõ énállapotoknak szükség esetén hozzáférhetõknek kell lenniük.
Ha a Szülõi kizárja a Gyermeki és a Felnõtt énállapotot, azok haszna nélkül kell élnie, elveszítve emberi potenciáljának kétharmadát.
A Szülõi régi „felvételeket” használ a problémák megoldásához, ezért azok általában huszonöt évvel ezelõtti normákat tartalmaznak (de lehetnek 250 vagy akár 2500 évvel ezelõttiek is), melyek akkor hasznosak, ha a Felnõtt számára nincs elérhetõ információ, vagy ha a Felnõttnek nicsen elég ideje a mérlegelésre. Másrészt a Gyermeki intuíción alapuló, újszerû megoldásokat hozhat létre, melyek esetleg nem annyira megbízhatóak, mint a Felnõtt tényeken alapuló döntései.
A FELNÕTT (THE ADULT) énállapotban lévõ személy humán számítógéphez hasonlóan mûködik. Adatokkal dolgozik, gyûjti, tárolja, használja azokat, logikai alapú program szerint hoz döntéseket. Amikor valaki a Felnõtt énállapotban logikai gondolkodást használ probléma-megoldáshoz, biztos abban, hogy Gyermeki vagy Szülõi énállapotai nem szennnyezik be a folyamatot. Ebbõl az a következtetés adódhat, hogy az érzelmek nem fontosak, pedig ez csak annyit jelent, hogy ha racionálisak és logikusak akarunk lenni, érzelmeinket ilyen esetben el kell határolnunk magunktól. Ez nem jelenti azt, hogy mindig a legjobb racionálisnak és érzelemmentesnek lenni. Valójában, ahogy a kizárólagosan Szülõi hiányosan mûködõ emberi lényt hoz létre, a kizárólagosan Felnõttnek is hasonló gyengítõ hatása van az emberekre. Érett embernek vagy felnõttnek lenni nem ugyanaz, mint a Felnõtt énállapotban lenni. Kisgyerekek is lehetnek Felnõtt énállapotban és megfelelõen felnevelt felnõttek is használják Szülõi és Gyermeki énállapotaikat.
A Felnõtt alkalmazza az összes beletáplált tényt. Ha ezek a tények a kornak megfelelõek, akkor a Felnõtt válaszai idõszerûek és hatásosabbak lesznek, mint a Szülõi megoldásai. Ha a tények helytelenek, akkor a Felnõtt számítógép hibás válaszokat fog adni. A Felnõtt nagyon fontos szerepe, hogy megjósolja a kimeneteleket, hogy biztosítsa az emberi célelérõ viselkedés hatékonyságának tényeken alapuló kritikáját. Ez a tényeken alapuló kritikai funkció különbözik az értékelésen alapuló Kritikus Szülõi funkciótól.
Néha a Felnõtt felhasznál olyan, akár téves információkat is, melyek a Gyermekitõl vagy a Szülõitõl erednek. Ez hívjuk kontaminációnak (szennyezõdésnek). A Szülõitõl kapott információt hívjuk elõítéletnek. Például ha azt mondjuk, hogy a nõk saját döntések hozatalánál jobban szeretik, ha férfiak irányítják õket, ez egy olyan, a Szülõitõl a Felnõtthöz érkezõ kontamináció, mely tényként kezel ellenõrizetlen információkat.
Ugyanez, vagyis az információ ellenõrizetlen elfogadása fordul elõ, amikor az információ a Gyermekitõl ered, ezt téves ítéletnek nevezzük. A tévedés általában a Gyermeki félelmén, reményén alapul, melyet a Felnõtt valóságként fogad el. Például amikor valaki azt képzeli, hogy a kormány megmérgezi, ez sokkal inkább gyermeki félelmen alapul, mint objektív tényeken, s ezt a Felnõtt realitásként fogadja el. A tranzakcióanalízisben különösen fontos feladat a Felnõtt kontaminációjának megszûntetése.

BELSÕ HANGOK (VOICES IN THE HEAD) Ahogy fent említettük, a Szülõi énállapot olyan, mint egy magnetofon tele elõre eldöntött dolgokkal, elõítéletekkel, elõre beprogramozott kijelentésekkel. Ezek a rögzített állítások aktiválódhatnak, ha Felnõtt vagy Gyermeki énállapotban vagyunk, mint valódi hangokat halljuk õket. A Szülõi felvételek attól függõen lehetnek jók vagy rosszak, hogy milyen szülõ készítette õket. Más személyiség elméletekben a bántó Kritikus Szülöi hangok a nyers Szuperegónak felelnek meg, megint más elméletekben mint negatív én-beszéd, kognitív csapda, alacsony önértékelés, bûntetõ protektor, vagy végzetes elvárás. A Kritikus Szülõi megalázó kijelentéseket tehet. „Te buta, rossz, ronda, bolond, beteg vagy, röviden kudarcra vagy ítélve, nem vagy OK”. A Gondoskodó Szülõi feltételek nélkül szereti a Gyermekit, és ilyeneket mond: „Szeretlek.” „Gyõztes vagy.” „Szép vagy.” „Királylány vagy.” Vagy „Gyönyörû vagy.”
A Kritikus Szülõi irányítása alatt néha megfosztja a Gyermekit az ok-ság érzésétõl. Amikor a Gyermekinek szeretetre van szüksége a Kritikus Szülõi azt mondja: „Nem érdemled meg.” Ha a Gyermeki szeretetet akar adni, akkor a Kritikus Szülõi azt mondhatja: „Nincs szükség rá.” Mikor a Gyermeki mérges, mert munkáját nem jutalmazzák, azt mondhatja: „Ez a legtöbb, ami tõled telik, mert buta vagy.” Ha a Gyermeki új ötlettel áll elõ, ami ellentétes a régi véleménnyel, a Kritikus Szülõi erre azt felelheti: „Biztosan bolond vagy, ha ezt gondolod.” A Kritikus Szülõi miatt érezhetik az emberek, hogy nem OK-k, ez az énállapot erõlteti, hogy olyan dolgokat tegyünk, amiket nem akarunk. Az emberek megtanulhatják megfékezni a bennük lévõ Kritikus Szülõit, ha kifejlesztik magukban a Támogató Szülõit, a Felnõttet vagy a Természetes Gyermekit.
Az egogram segítségével bármikor megmutathatjuk egy személy énállapotainak relatív erejét. A változás folyamatában az embereknek sokat segíthet a diagram, különösen abban, hogy lássák, hogyan csökken bennük a Kritikus Szülõi és erõsödik a Támogató Szülõi, a Felnõtt vagy Gyermeki.

KIEGÉSZíTÕ, KERESZTEZETT ÉS REJTETT TRANZAKCIÓK (TRANSACTIONS, COMPLEMENTARY, CROSSED AND COVERT) Ha valaki kapcsolatba kerül egy másik emberrel, tranzakció történik. Minden tranzakció egy ingerbõl és egy válaszból áll, tranzakciót kezdhet a Szülõi, a Felnõtt, a Gyermeki más Szülõijével, Felnõttjével vagy Gyermekijével.
Kiegészítõ és keresztezett tranzakciók. A kiegészítõ tranzakció mindegyik résztvevõ egy énállapotát foglalja magában. A keresztezett tranzakcióban az ingert küldõ és a válaszoló személy más énállapotban van. A kommunikáció mindaddig folyhat két ember között, amíg a tranzakció kiegészítõ. A keresztezett tranzakció nagyon fontos, mivel megbontja a kommunikációt. A terapeutának ezt fontos tudni, mert segíti annak megértésében, hogyan és miért szakadt meg a kommunikáció. A szabály a következõ: ha megszakad a kommunikáció, azt egy keresztezett tranzakció okozta. Az egyik nagyon fontos kersztezett tranzakció fajta a diszkont tranzakció. Ez esetben a válaszoló negligálja üzenetében a tranzakcionális ingert. A diszkont tranzakció nem mindig szembetûnõ, de mindig zavart kelt a vevõben, ha ismétlõdik, nagyon bántó is lehet.

Rejtett tranzakció (Covert transactions) akkor fordul elõ, ha valaki mást mond, mint amit gondol. A rejtett tranzakció képezi a játszma alapját, és különösen érdekes, mert félrevezetõ. Van egy társadalmi (nyílt) és egy pszichológiai (rejtett) szintje. Fontos a társadalmi és a rejtett szint eltérésének felismerése, mivel ha meg akarjuk érteni, vagy jósolni valaki viselkedését, a rejtett szintet hasznosabban tudjuk használni, mint a nyiltat. Annak, hogy mást mondunk, mint amit gondolunk jelentõs oka az, hogy általában szégyelljük Gyermekink vagy Szülõink vágyait, érzéseit. Mégis követjük ezeket a vágyainkat, kifejezzük ezeket az érzéseinket, miközben úgy teszünk, mintha az ellenkezõjét csinálnánk. Például inkább gúnyosan mosolygunk, mint hogy nyíltan kifejeznénk haragunkat, vagy ha féltünkben inkább ellentámadásba lendülünk, mint hogy bevallanánk félelmünket.

Amikor vágyunk rá, nehezen adunk és kapunk figyelemet vagy szeretetet, gyakran inkább közönyt tettetünk. Valójában, mivel életünkben hozzászoktunk a féligazságokhoz és a félrevezetésekhez, elõfordulhat, hogy már azt sem tudjuk, mit akar Gyermekink. Mivel a többieket sem tartjuk teljesen õszintének, azt sem tudhatjuk, vajon bízhatunk-e abban, amit mond. A terapeuták arra bíztatják az embereket, hogy inkább legyenek egymással és önmagukkal õszinték, igényeiket és érzéseiket illetõen, mint õszintétlenek vagy rejtegessék õket. Ha az emberek ezt teszik, megtalálhatják, mit akarnak, hogyan kérjék azt, és ha lehet, hogyan szerezzék meg.

SZTRÓKOK (STROKES) A sztrók (simogatás) az az elismerés, amit az egyik ember ad a másiknak. A sztrókok alapvetõen szükségesek az emberi élethez. Nélkülük, ahogy Berne mondja „a gerincvelõ kiszáradna”. Kimutatták, hogy a csecsemõknek az életbenmaradáshoz szükséges a valódi fizikai simogatás. A felnõttek beérik némi fizikai simogatással, mivel megtanultunk szóbeli sztrókokat cserélni. A pozitív sztrók a dicséret vagy az elismerés kifejezése, a negatív sztrók az elmarasztaló ítélet és a szidás. Ezért a legfontosabb dolog amit az emberek mindennapi életük során megtanulnak, az a sztrókok cseréje.

JÁTSZMÁK (GAMES) A játszmák alapvetõ jellegzetessége, hogy bennük a sztrókok cseréje rejtett, kerülõ úton történik. A játszma a tranzakciók visszatérõ sorozata, van kezdete, közepe vége, és van haszna. A játszmák haszna az a rejtett nyereség, mely motiválja a játékosokat a részvételre. A tranzakcióanalízis a hatvanas években országszerte divatos lett E. Berne besztszellerének, az Emberi játszmáknak köszönhetõen. Ebben a könyvben olyan találó nevekkel illette a különbözõ játszmákat, mint a „Most rajtacsíptelek te gazember”, „Én csak segíteni próbálok rajtad”, „Rúgj belém”. Az „És miért nem? Hát igen, de” nevû játszmában Jane tanácsot kér a többiektõl, de minden javaslatot visszautasít, amivel elkeseríti a segíteni akarókat. Ez a fajta beszélgetés, újra meg újra megjelenik, fõleg terápiás csoportokban. Ez a tranzakció indirekt és rejtett. Társadalmi szinten úgy tûnik, mintha egy Felnõtt énállapotban lévõ személy kérne segítséget több ember Felnõttjétõl. Ami ezt játszmává teszi, az az, hogy egyik javaslatot sem fogadja el a kérdezõ. Az ok a jóval többet mondó pszichológiai szinten fedezhetõ fel: lehet, hogy Jane-nek tanácsra is szüksége van, de sokkal inkább sztrókokra. Mivel ezek a sztrókok kerülõúton érkeznek, nem annyira kielégítõek, mint amilyenek a közvetlen simogatások lennének. Ezért van az, hogy a játszmák a depresszió és a frusztráció jegyében végzõdnek.

NYERESÉGEK (PAYOFFS) Van némi nyeresége ennek a játszmának; minden játszma három szinten nyereséges:
1.    Jane biológiai nyeresége a sztrók. Ha rosszul végzõdik is a játszma, a játékosok így is figyelemre méltó mennyiségû pozitív és negatív sztrókhoz jutnak.
2.    A játszma társadalmi nyeresége az idõ strukturálása. Így az emberek a játszmák nélkül unalmas és nyomasztó idõt valamilyen izgalmas tevékenységgel tudják eltölteni.
3.    A játszma egzisztenciális nyeresége, hogy megerõsíti minden játékos egzisztenciális pozícióját.

AZ ÉLETPOZíCIÓ (THE EXISTENTIAL POSITION) Az élet korai szakaszában, az identitás kialakításának folyamatában az emberek meghatározzák saját magukat, azt, hogy mi életük és létezésük jelentése. Néhányan úgy döntenek, hogy OK-k és életük jó lesz, de sokan mások úgy döntenek, hogy õk nem OK-k, és valahogy kudarcot fognak vallani az életükben. Az egzisztenciális pozíció, az a feltételezés, melynek alapja, hogy valakinek milyen lesz az élete: „OK vagyok, OK vagy.” „OK vagyok, te nem vagy OK.” „Nem vagyok OK, te OK vagy.” „Nem vagyok OK, te sem vagy OK.”.
Például az „És miért nem?…Hát igen, de” játszmában Jane egzisztenciális pozíciója az, hogy soha semmit nem lehet megoldani, amivel a játszma mindig megerõsíti az adott egzisztenciális pozíciót és további depresszióra ítél. A játszmát mindig azok irányítják, akik játszák, ezek az emberek persze érdekeltek is benne. A játszma minden résztvevõje egyformán fontos, és a játszma nyeresége is megoszlik közöttük. Amikor részt vesznek egy játszmában, feltételezik, hogy kudarccal fog végzõdni. Sztrókokat is akarnak, de nem lepõdnek meg, amikor Jane minden ötletet elutasít, és mindenki letört vagy mérges lesz, bizonyságul arra, hogy az embereknek nem lehet segíteni, vagy, hogy azok nem akarják, hogy segítsenek nekik, így igazolva érzik kellemetlen érzéseik kialakulását.

SZTRÓKGAZDÁLKODÁS (THE STROKE ECONOMY) A Kritikus Szülõi egyik fájdalmas tulajdonsága, hogy a sztrókok adására és kapására vonatkozó szabályok készletét tartalmazza. (Ne adj, kérj, fogadj el, vagy adj magadnak sztrókot.) E szabályok eredménye a sztrókgazdálkodás, mely megakadályozza, hogy emberek szabadon adjanak és kapjanak sztrókokat. Ezért a legtöbb ember sztrókéhségben szenved, melyet ki nem elégítõ sztrókdiétával él túl, – hasonlóan ahhoz, amikor az emberek valóban éheznek – sok idõt tölt azzal és nagy erõfeszítést tesz azért, hogy éhségét csillapítsa. A pozitív sztrókokat néha „meleg cirógatás”-nak hívják, ilyen, amikor emberek egymás kezét fogják, azt mondják egymásnak: „szeretlek”, amivel abban, aki ezeket az üzeneteket kapja, az OK vagy érzését keltik. Vannak negatív sztrókok is, melyek a másik elismerésének fájdalmat keltõ formái, mint például a csúfolódás, leszidás, egy pofon, bántalmazás, vagy a gyûlölet kifejezése. A negatív sztrók a befogadóban azt az érzést kelti, hogy õ nem OK. Mégis, hiába kellemetlen, a negatív sztrók a megítélés egy formája, „megmenti a gerincvelõt a kiszáradástól”. Ezért az emberek jobban kedvelik a negatív sztrókkal járó helyzetet, mint azt, amelyben nem kapnak sztrókot. Ez megmagyarázza azt, hogy néhány ember miért sérül meg szándékosan kapcsolataiban. Ez nem azért van mert „élvezi a szenvedést”, hanem mert nem képes pozitív értelemben magára vonni mások figyelmét, ezért inkább a fájdalmas negatív sztrókot választja, mint azt, hogy egyáltalán ne kapjon sztrókot.

Az emberek meg tudják tanulni a sztrókok szabad cseréjét, hogy nyíltan kérjenek és adjanak sztrókot szégyenkezés és zavar nélkül. Mindenkire más-más sztrók hat, mindenkinek megvannak a maga titkos, egyedül rá jellemzõ vágyai. Fizikai sztrók lehet az ölelés, csók, átkarolás, cirógatás, erõs vagy gyengéd, szexi, érzéki vagy csak baráti, gondoskodó vagy kicsit incselkedõ stb. A verbális sztrók szólhat valaki külsejérõl, – az arcáról, a testérõl, a tartásáról, a mozgásáról, vagy az egyén személyiségérõl: intellektusáról, természetes képességérõl a szeretetre, vagy bátorságáról. Akárhogy is, az emberek igénylik és meg is érdemlik a sztrókokat. Ha kinyilvánítják vágyukat, általában meg is találják azt, aki éppen azt a sztrókot tudja és akarja nyújtani, amelyre vágynak.

RITUÁLÉK, IDÕTÖLTÉS, JÁTSZMÁK, INTIMITÁS ÉS MUNKA (RITUALS, PASTIMES, GAMES, INTIMACY, WORK) Az emberek öt féle módon képesek idejük strukturálására azért, hogy sztrókhoz jussanak: 1. A rituálé a sztrókok cseréjének elõre meghatározott rendje 2. Az idõtöltés elõre meghatározott beszélgetés egy bizonyos témáról. Az idõtöltés legnyilvánvalóbb formája a koktélparti és a családi együttlét. Néhány mindennapi idõtöltés: idõjárás (elég meleged van?), Szülõ-Tanár Társaság (ki tud jobban reprezzentálni?) sportok (mit szólsz a Yankee-khez?), drogok (legalizálni kellene a marijuánát?) ki kitõl válik ? (ágyfoglaló). 3. A játszma a tranzakciók ismétlõdõ, rejtett sorozata, melynek célja a sztrókok megszerzése. Sajnos, a játszmával szerzett sztrók általában negatív. A játszma a sztrók megszerzésének kudarccal végzõdõ módja. 4. Az intimitás a sztrók direkt és melegséget hordozó cseréje, az, amire vágynak az emberek, de ritkán fordul elõ, mivel a Gyermekit a fájdalmas tapasztalatok elijesztik tõle. Az intimitás nem egyenlõ a szexualitással, bár gyakran elõfordul a szexuális együttlét során. A szexualitás lehet továbbá rituálé, idõtöltés, játszma vagy munka is. 5. A munka az a tevékenység, melynek eredménye van. A jó munka eredménye a sztrókok cseréjében melléktermék. Az intimitás és a munka a sztrókok cseréjének legkielégítõbb módja. Sajnos hosszú ideig tartó intimitás nehezen valósítható meg, mert az emberek érzelmileg mûveletlenek, a munka pedig sokszor azért nem kielégítõ, mert az emberek gyakran izoláltan dolgoznak, eredményeikért nem kapnak elismerést. Ezért az emberek kénytelenek a rituálét, játszmát, idõtöltést alkalmazni, melyek a sztrókszerzés biztonságosabb, de sokkal kevésbé kielégítõ módjai. Például egy házasság lehet unalmas rituálék sorozata, állhat játszmákból és idõtöltésbõl is. Ez gyakran azért fordul elõ, mert mindkét fél sztrókmentes forgatókönyv alapján él, ez a férfiakat az érzelmektõl és az intimitástól, a nõket pedig attól védi meg, hogy képesek legyenek használni Felnõttjüket, ahhoz, hogy szeretetet kérjenek és kapjanak.

FOKOZATOK (DEGREES) Egy játszma különbözõ szinteken játszható. Enyhébb verziójára példa a fenti „És miért nem? … Hát igen, de” (1. szint), mivel relatíve fájdalommentes. E játszma kemény verzióját (3. szint) játszhatja egy alkoholista, aki „igen, de”-jeivel Megmentõje minden javaslatát visszautasítja, amíg bele nem hal a játszmába. A harmadik szint játszmái már tragikusak.

SZEREPEK (ROLES) Különbözõ emberek más-más szerepet játszanak egyazon játszmában. Ha valaki szívesen játsza egy játszma valamelyik szerepét, gyakran talál magának embert a kiegészítõ szerep alakítására. Számos különbözõ szerep van, de ezek közül a legalapvetõbb az Üldözõ, a Megmentõ és az Áldozat. Egész családok, házasságok, munkahelyek, iskolák, barátságok épülnek ezekre a szerepekre. Ez a három szerep egy háromszögben rendezhetõ el, illusztrálva, mi is történik az adott játszmában.

A DRÁMAHÁROMSZÖG (THE DRAMA TRIANGLE) A drámaháromszög az Alkoholista játszmával illusztrálható. Ebben a háromszögben az alkoholista játsza az Áldozat szerepét, aki akkor is talál magának Megmentõt, ha megalázzák, elõítélettel viseltetnek vele szemben, az orvosok elhanyagolják, sõt, amikor rendõri brutalitásban van része. A Megmentõ szerepe az, hogy nagyvonalúan és önzetlenül próbálja megmenteni az alkoholistát, anélkül, hogy megbizonyosodna leszokási szándékáról. Jó néhány frusztráló kudarc után a Megmentõ megharagszik és Üldözõbe vált, inzultálja, elhanyagolja vagy megbûnteti az alkoholistát. Ezen a ponton az alkoholista Áldozatból Üldözõbe csap, ellentámadásba lendül, bántóvá, durvává válik, és munkát ad az éjszakai ügyeletnek is. A Megmentõ immár Áldozat a játszmában. Ez a szerepváltás vég nélküli a drámaháromszögben, olyan mint egy körhinta.
Azért, hogy a terápiában elkerüljék a drámaháromszöget, a terapeuták ragaszkodnak ahhoz, hogy olyan szerzõdést kössenek a személlyel, amelyben az kizárólag magára vonatkoztatva kijelenti, mit akar kezeltetni. Ez mindkét felet védi, mivel a terapeuta pontosan tudja mit vár el a kliens, aki pedig azzal van tisztában, hogyan fog dolgozni a terapeuta és mikor fejezõdik be a terápia. Minden esetben a drámaháromszög kezelésének a legjobb módja az, ha távol tartjuk a Megmentõ, Üldözõ és Áldozat szerepeket azzal, hogy a Felnõtt énállapotban tartjuk õket.

FORGATÓKÖNYVEK (SCRIPTS) A tranzakcioanalitikusok szerint a legtöbb ember alapvetõen OK, problémáik azért vannak, mert szüleik (vagy más felnõttek és a személy életében befolyással bíró fiatalok) erõteljes, hosszantartó fájdalmat okozó hatásnak tették ki õket. Az emberek korai éveikeben rájönnek, hogy az életük meghatározott módon fog alakulni: rövid, hosszú, egészséges, egészségtelen, boldog, boldogtalan, depressziós, haragos, sikeres, sikertelen, aktív vagy passzív lesz. Amikor az a konklúzió, hogy az élet rossz és önpusztító, akkor kialakul az életjátszma.
A forgatókönyvmátrix az a diagram, mellyel tisztázhatjuk a játszmákat. Ezen látható a két szülõ, gyermekeik, valamint ábrázolhatjuk a diagramon a tranzakciós üzeneteket, – parancsokat, tulajdonításokat – melyek eredeti OK pozíciójának feladására indították a fiatal személyiséget, hogy azt a nem OK pozícióval helyettesítse.
Ha valaki élete forgatókönyv szerint folyik, mindig vannak olyan átmeneti életperiódusok, amikor úgy tûnik, hogy a személy kilép boldogtalan sorsából. Ez a látszólag normális periódus a forgatókönyv ellenforgatókönyve. Az ellenforgatókönyv akkor aktiválódik, ha a személy boldogtalan életterve boldogabb szakasznak ad teret. De ez csak ideiglenes, megváltoztathatatlanul összeomlik, utat engedve az eredeti forgatókönyvnek. Egy alkoholista számára lehet ez a józanság ideje, egy depressziósnak, akinek öngyilkossági forgatókönyve van egy rövidke felhõtlen idõszak, mely elkerülhetetlenül véget ér, amikor a forgatókönyv parancsa felváltja.
A kábítószerfüggõ Joseph mátrixában látjuk a „Ne gondolkozz, inkább igyál” parancsot, mely apja Gyermekijétõl fut Joseph Gyermekijéhez. Ez a meghatározó üzenet Joseph életét drámai módon befolyásolja amikor apja parancsait követve, az alkohol helyett drogozni kezd fiatal felnõtt korában. Az ellenforgatókönyv üzenete: „Nem kellene agyon innod magad” motiválja ismétlõdõ, de hatástalan erõfeszítésekre, hogy befejezze a drogozást. Ez a parancs Joseph anyjának és apjának Szülõiétõl megy Joseph Szülõiéhez.
A forgatókönyv üzenete „Ne gondolkozz, inkább igyál”, mely Gyermekitõl megy Gyermekihez erõsebb hatással bír, mint a Szülõitõl Szülõihez futó ellenüzenet, mely mérsékletre int. Ezért, hacsak Joseph meg nem változtatja, a forgatókönyv üzenete dominál. Ha nem változnak meg, a forgatókönyvek generációkon keresztül fennmaradnak, mint az egyik kézbõl a másikba vándorló forró krumpli, csakúgy a maladaptív, toxikus viselkedésminták láncolata is felnõttrõl az utódokra száll.

DÖNTÉSEK (DECISIONS) Egészséges otthoni környezetben a szülõk feltétel nélküli védelmet biztosítanak gyermekeiknek, függetlenül attól, mit csinálnak a csemeték. Ha a biztonság feltétele a szülõi parancsoknak való engedelmeskedés, valószínû, hogy a gyerekek forgatókönyvet alakítanak ki. A forgatókönyvi döntések gyakran tudatosan történnek, hogy még akkor is megfeleljenek a szülõi elvárásoknak, ha ezek ellentétesek a gyermek legfontosabb érdekeivel. Ekkor a gyermek, hogy elkerülje a büntetést és a kritikát, feladja autonómiáját a szülõi védelemért cserébe. Az elhatározás magával vonja azt, hogy az „OK vagyok” pozíció „nem vagyok OK” pozícióra vált. Ez a döntés gyakran jár azzal, hogy másokat OK-nak ítél-e meg a gyermek. Amikor az emberek ilyen döntéseket hoznak, szükségük lehet a terapeuta segítségére, hogy félretegyék a forgatókönyvet és autonóm életet kezdjenek élni, vagy ahogy Berne mondja, „Lezárják az elõadást, és egy újba kezdenek”.
Ha az embereknek segítenek visszaidézni azokat a régi emlékeiket, melyek arra indították õket, hogy döntsenek fizikai és pszichológiai túlélésük érdekében, akkor ahogy a jelenben haladnak, új döntéseket hozhatnak, azért, hogy másképp viselkedjenek és kielégítõbb életük legyen a jelenben.
Megfigyelhetõk a miniszkriptek, a forgatókönyv apró részletei a viselkedésben, amelyek állandóan utánozzák és megerõsítik a forgatókönyveket. Tény, hogy mindaz, ami az emberek mentális és emocionális világában történik, tetten érhetõ viselkedésükben. Ezért képesek arra a terapeuták, az emberek tranzakcióit megfigyelve, megértsék viselkedésük módját, okát, segítsék õket játszmáik befejezésében, forgatókönyvük megváltoztatásában, hogy a legtöbbet kapják az életüktõl.

TRAGIKUS ÉS BANÁLIS FORGATÓKÖNYVEK (TRAGIC AND BANAL SCRIPTS) Vannak tragikus és banális forgatókönyvek. Az elõbbiek erõsen drámaiak, például a szenvedélybetegségek, az öngyilkosság és az elmebetegség. A banális vagy garden-parti forgatókönyvek kevésbé drámaiak, de gyakoribbak a tragikus forgatókönyveknél, a mindennapi élet melodrámái. Általában olyan nagyobb csoportokat érintenek, mint a férfiak, nõk, különbözõ fajok, vagy a tinédzserek. E csoportoknak az életét is forgatókönyvek határozzák meg. A múltban a nõkrõl feltételezték, számukra az érzelmek fontosak, fõ feladatuk az otthonteremtés, nem lehettek szabadon ésszerûek, erõsek vagy függetlenek. A férfiak logikusak, erõsek, kenyérkeresõk, de nem engedhetik meg maguknak, hogy gyerekesek, félõsek, gondoskodásra éhesek, vagy nyíltan érzelmesek legyenek. A banális életpályát meghatározó forgatókönyvek például a következõk: a rosszból legyen még rosszabb, sose élvezd az életet, mindig légy valaki adósa, másokkal törõdj, sosem magaddal. Bizonyos nemzetek vagy fajok tagjait gazdagnak, butának, õszintének, deviánsnak, jó atlétának, vakmerõnek vagy ridegnek stb. tartanak. Vannak kultúrák, melyek a gyermekeket versengõ forgatókönyv szerint nevelik, ezek számára problémát jelent a kooperáció és az együttélés. Más kultúrák elõtérbe helyezik a kooperációt, erõs akaratú tagjai nem érzik magukat OK-nak. Ezek a kulturális forgatókönyvek fájdalmasan érinthetnek teljes populációkat.

RACKET-ÉRZÉS (RACKETS) A forgatókönyvek által meghatározott egzisztenciális nyereség egyik jellemzõje, az általuk keltett, végül kirobbanó rossz érzés, mely emocionális katasztrófához vezethet. A forgatókönyv a játszmák által okozott egzisztenciális nyereség felhalmozódásával teljesedik be. Egyes emberek addig tartják haragjukat, míg igazolva érzik bekövetkezõ válásukat. Mások összegyûjtik depressziós érzéseiket, és öngyilkosságot követnek el. Azt a tényt, hogy a személyek forgatóköny-választásukból eredõen negatív érzéseket indukáló helyzeteket hoznak létre, érzelmi parazitizmusnak nevezzük.

ENGEDÉLY, VÉDELEM ÉS HATÓERÕ (PERMISSION, PROTECTION and POTENCY) A tranzakcióanalízis nagyon fontos része az engedély. Ez az a helyzet, amikor a kiképzõ tanár vagy a terapeuta azt mondja: „Megteheted azt, amire a szüleid vagy mások azt mondták, hogy rossz.”. vagy „Nem kell azt folytatnod, amit elhatároztál gyerekkorodban.” Például, ha valakinek, aki most nagyon félénk azt mondták, „Ne kérj semmit.”, akkor engedélyt kaphat arra, hogy merje azt kérni, amire szüksége van, amit akar. „Kérj sztrókot, megérdemled.” Ha valaki engedélyt kap arra, ami a szülõi vagy más társadalmi követelésekkel és kívánságokkal szemben áll, hajlamos a félelemre. Ezért a változás nagyon fontos eleme a védelem. A védelmet a tanár vagy a terapeuta adja, ajánlja fel annak a személynek, aki kész rá, hogy megváltoztassa a forgatókönyvét, szerencsés esetben terápiás csoport is segíti ebben. A terapeuta és a csoport felajánlja védelmét, amikor azt mondja: „Ne félj, minden rendben lesz, mi segítünk és gondoskodni fogunk rólad, amikor félsz.” Az engedély és a védelem növeli a tranzakcióanalízis terápiás hatóerejét, azzal hogy bevonja a helyzetbe a Gondoskodó Szülõit is. A terapeuta Szülõijének és Gyermekijének használata (amikor jól érzik magukat a terápia alatt) hatásosabbá teszi a tranzakcióanalízist, mint azok a szakemberek, akik személyiségüknek csak egy-harmadát használva Felnõttjükkel kapcsolódnak a klienshez.

SZERZÕDÉSEK (CONTRACTS) A terapeuta terapeuták szerzõdéssel dolgoznak. Ez azt jelenti, hogy a klienssel közösen megegyeznek abban, az milyen eredményekre vágyik. Tipikus szerzõdések: „túljutni a depresszión” vagy „megszabadulni a fejfájásomtól” vagy „befejezni alkohollal való visszaélésemet”, „megfelelõ nagyságú fizetés”, „jó képesítés megszerzése”. Mivel sok függ a pszichoterápiától, a hosszútávú terápiás szerzõdés mindig a maximumot jelenti, ez a tranzakcióanalízis útmutató célja. Ezen kívül a terapeuták rövid távú szerzõdéseket is kötnek, vagy házi feladatot adnak, ami például a rövid józanság, az öngyilkosság elkövetésének feladása, ami segít elérni a kliens által kijelölt átfogó célt. Mivel az emberek OK-nak születnek, egyértelmû, hogy megfelelõ segítséggel visszaállíthatók eredeti kompetens pozíciójukba. Az OK-nak lenni lehetõsége vár minden emberben arra, hogy feloldozást kapjon a forgatókönyv tilalmai alól. A terapeuták tudják, hogyan tisztázzák a cél által meghatározott terápiás szerzõdést, hatásosan elemezve az emberek tranzakcióit, határozott engedélyt adva arra, hogy megváltozzanak, félelmeiktõl megvédve õket. Mindenkinek lehet esélye a boldogságra, szeretetre és a produktivitásra.

Témakörök: cafepedia, tranzakcióanalízis, énállapot, sztrók


Share/Save/Bookmark
  új hozzászólás küldése >>


Még nem érkezett hozzászólás!


vissza az előző oldalra  

További bejegyzések a témakörben
-

Berobbantak a kis szolgáltatók a változásmenedzsmentbe

2016.11.04.
-

Tréningpiac 2012 - a tények!

2013.09.30.
-

Meghivo

2013.09.05.
-

A vakfolt nem tabu többé

2013.03.20.
-

Prezi.com: divatos játékszer vagy hasznos eszköz?

2013.01.30.
-

Coaching Határok Nélkül 2. évad

2012.06.19.
-

Frank Bresser 2.0

2012.02.09.
-

Lean hatás a HR-ben

2012.02.03.
-

Frank Besser 2012. február 6.

2012.02.01.
-

Átlátszó hazugságok

2011.12.19.
-

Mark Powel, the Power

2011.12.16.
-

Hogyan motiválható az Y generáció? (Europ Assistance)

2011.12.13.
-

A megoldásközpontú paradigma szerepcentrikus szemmel

2011.12.06.
-

A grafikus jegyzetelés és facilitálás

2011.11.25.
-

Tréning piac 2010 – Haldokló dinoszauruszok, izmosodó tigrisek

2011.10.26.
-

Miért nem szeretik a coachok az ügyfélszerzést?

2011.10.04.
-

Erőforrás-probléma térkép építése a coaching során

2011.09.16.
-

A Shackleton-modell, avagy hogyan válhatunk igazi vezetővé?

2011.07.29.
-

Mellékvágányon - A karrier coaching kockázatairól

2011.07.07.
-

Happy-k-e a sheetek?

2011.05.16.
-

TEDx: A motiváció 3.0 fényes győzelme

2011.03.29.
-

Tréningpiac III.: A meztelen igazság

2011.02.21.
-

Motiváció 3.0

2011.01.28.
-

Dinoszauruszok, tigrisek, gazellák és hangyák Tréningpiac 2007-2010 2. rész

2011.01.17.
-

A tréningpiac számokban 2007-2010 (I. rész)

2010.12.08.
-

A coaching tevékenység vagy szakma?

2010.11.10.
-

Egy csoport szervezésének története - indító gondolatok

2010.11.05.
-

150 milliárd forint mér(het)etlenül

2010.10.15.
-

Coaching irányzatok összecsapása

2010.09.29.
-

Szösszenetek a lojalitásról

2010.09.03.
-

A játék a legkevésbé játék

2010.09.01.
-

Vezetők is tanulnak a coach anekdotákból

2010.08.17.
-

Motiválás lyukas zsebbel

2010.07.19.
-

Mozgásban vagyunk

2010.07.09.
-

A játék még kevésbé játék

2010.07.08.
-

Hurrá, itt a nyár?

2010.06.30.
-

A játék nem játék

2010.06.21.
-

Mire van időnk?

2010.06.09.
-

Kedves virtuális vagy valós szenvedély beteg sorstársaim (a kávéra értve)

2010.05.31.
-

Fordított kulturális sokk

2010.05.04.
-

Megváltozott munkaképesség minden szempontból képességcsökkenést jelent?

2010.02.26.
-

Story telling coaching

2010.02.19.
-

Ki is Werner Vogelauer?

2010.02.08.
-

Teszteljünk vagy ne teszteljünk?

2010.02.01.
-

Milyen coachingot akarnak egyes vezetők?

2010.01.27.
-

Karrier coaching - avagy híd az álom-melóhoz

2010.01.21.
-

Mire jó a pszchodráma a coachingban?

2010.01.13.
-

A ROSSZ kérdések - F. Várkonyi Zsuzsa

2009.12.16.
-

Határvonal coaching és terápia között

2009.12.04.
-

Új a szűröm, a szögre van felakasztva

2009.11.28.
-

Madarat tolláról - Vezetőt coacháról

2009.11.25.
-

Van katartikus kérdés?

2009.11.19.
-

Outplacement coaching

2009.11.17.
-

Innovációt tessék!

2009.11.16.
-

Te Gestalt-os, NLP-s vagy TA-s coach vagy?

2009.11.12.
-

Kompetencia vagy módszertan? II. rész

2009.11.11.
-

Emberek közt hatékonyan

2009.11.04.
-

Egy kísérlet

2009.10.29.
-

Ott voltam a II. Coaching Konferencián...

2009.10.19.
-

A CEO és a motorkerékpár - ápolás művészete

2009.10.09.
-

Tranzakcióanalízis alkalmazása szervezetfejlesztésben és coachingban

2009.10.05.
-

Tranzakcióanalízis: Eric Berne - Cafepedia blog

2009.10.05.
-

HR Konferencia 2009 - A HR-es, mint evangelista II. – avagy a HR szerepe a XXI. században

2009.09.29.
-

HR Konferencia 2009 - HR-es mint motivátor

2009.09.29.
-

Coaching Konferencia

2009.09.28.
-

A HR-es mint evangelista

2009.09.18.
-

Mekkora a coaching megtérülése?

2009.09.17.
-

Sok dudás egy csárdában, avagy tehetségekből egységes csapat

2009.09.16.
-

A HR-es mint coach

2009.09.15.
-

Adaptív coaching workshop II.

2009.09.09.
-

Ki a kulcsember?

2009.09.02.
-

Adaptív coaching módszertan

2009.08.31.
-

Kenyeret és cirkuszt a népnek!

2009.08.26.
-

Forrószék ma!

2009.08.12.
-

Kompetencia vagy módszertan?

2009.08.06.
-

Falak után sikátorok

2009.08.05.
-

Coach / tréner / tanácsadó?

2009.07.29.
-

Elakadás

2009.07.22.
-

Sasmese

2009.07.20.
-

Nők a férfi homokozóban

2009.07.15.
-

Vezetői felelősség

2009.07.08.
-

Üzleti coaching telefonon

2009.07.03.
-

Marketing = kreativitás?? Ugyan már kérem!

2009.06.30.
-

Értéket adni vagy hasznosnak bizonyulni?

2009.06.22.
-

Az a bizonyos első...

2009.06.14.
-

Értő hallgatás, hallgatva vezetés

2009.06.11.
-

Hogyan kommunikál válságban egy jó vezető?

2009.06.09.
-

Coaching folyamat - Cafepedia blog

2009.04.25.
-

Coaching fogalmak - Cafepedia blog

2009.04.20.
-

Csoport - Cafepedia blog

2009.04.20.
vissza az előző oldalra  
Forrószék
Forrószék
Forrószék archívum
Műhelymunkák
Műhelymunkák
xing
twitter linkedin
Kérdezzen szakértőinktől
AszalĂłs PĂ©ter - Coaching - Tréning - Szervezet-fejlesztés - Aszalós Péter
Coaching - Tréning
Szervezet-fejlesztés
Szakértő
Kérdezek tőle  
Eddigi kérdések  


Bán Zsuzsanna - Coaching - Tréning - Bán Zsuzsanna
Coaching - Tréning
Szakértő
Kérdezek tőle  
Eddigi kérdések  


Bokor Attila - Coaching - Tréning - Szervezet-fejlesztés - Bokor Attila
Coaching - Tréning
Szervezet-fejlesztés
Szakértő
Kérdezek tőle  
Eddigi kérdések  


Dr. NĂ©meth Zoltán - Coaching - Tréning - Dr. Németh Zoltán
Coaching - Tréning
Szakértő
Kérdezek tőle  
Eddigi kérdések  


Hegyi Zsuzsa - Coaching - Tréning - Hegyi Zsuzsa
Coaching - Tréning
Rovatvezető
Kérdezek tőle  
Eddigi kérdések  


JĂłszai NĂłra - Coaching - Tréning - Posao - Privatni Život - Jószai Nóra
Coaching - Tréning
Posao - Privatni Život
Szakértő
Kérdezek tőle  
Eddigi kérdések  


Molnár Attila - Coaching - Tréning - Szervezet-fejlesztés - Molnár Attila
Coaching - Tréning
Szervezet-fejlesztés
Szakértő
Kérdezek tőle  
Eddigi kérdések  


Nagy Andrea - Coaching - Tréning - Humán források - Munka-magánélet - Szervezet-fejlesztés - Nagy Andrea
Coaching - Tréning
Humán források
Munka-magánélet
Szervezet-fejlesztés
Főszerkesztő
Kérdezek tőle  
Eddigi kérdések  


Rét Zsófia - Coaching - Tréning - Rét Zsófia
Coaching - Tréning
Szakértő
Kérdezek tőle  
Eddigi kérdések  


Témakör - blog, forrószék
álláshirdetés, álláskeresés, állásváltás, ár-érték, átláthatóság, átszervezés, átvilágítás, életrajz, énállapot, énmárka, értékek, értő hallgatás, önéletrajz, önbizalom, önismeret, új év, ügyfélkezelés, üzleti etika, üzleti intelligencia, 100 manager 1 napja, 2010, AC, Adaptive coaching, ajánló, ajánlattétel, akvárium gyakorlat, alapkő, Alkotói szabadság, alumni, apple, audit, bérgyártás, bértárgyalás, babysitter, belső kommunikáció, belső jelölt, benchmark, bérek és juttatások, bizonytalanság, blog, BP, brand, BSC, buddhizmus, buddhizmzus, Bulgária, business coach, business coaching, Business Partner, cégeladás, cél, cafepdeia, change menedzsment, coach iskolák, coach képzés, coachee, coachig, coaching, coaching bizalom, coaching folyamat, Coaching határok nélkül, coaching konferencia, coaching módszertan, coaching szerződés, coaching-kerekasztal, coahcing, Csíkszentmihályi, család, csapat, csapatépítés, csapatmunka, csoport, csoportdinamika, csoportfolyamat, csoportos coaching, csoportszerepek, CSR, Dave Ulrich, defibrillátor, depresszió, design, DIADAL, dolgozó anyák, dolgozói elégedettség, duktor, e-learning, egészség, egészségmegőrző, egészségmegőrzés, ego, egyedi megoldások, egyensúly, elemzés, elköteleződés, emberi erőforrás, EMCC, empátia, English, erőforrás, Eric Berne, esélyegyenlőség, eszközök, etika, execution, Exkluzivitás, expat, férfi-nő, fókusz, Facebook, Fata László, fejvadász, fejvadászat, feladatkezelés, felmérés, felvásárlás, figyelem, FLOW, fluktuáció, fluktuáció csökkentése, fogyatékkal élő, fogyatékkal élők, forrószék, Frank Bresser, Gamification, GBL, GDP, gender, Generáció, gestalt, grafika, grafológia, GTD, gyes, hálózatkutatás, harmónia, hatékony szervezet, hatékonyság, headhunter, hitelesség, Hogan, home office, hr, HR audit, HR bál, HR igazgató, HR projekt menedzsment, HR szoftver, HR-es, HRM, hroscar, humánátvilágítás, ICF, identitás, improvizációs színház, informatikus, ingyen coaching, innováció, innovációs járulék, integráció, interferencia-létra, interim, interim management, interim menedzsment, intranet, iPhone, Iskola, IT, járulékok, jövő, jövő kutatás, jegyzetelés, Jövő, Julia Foster-Turner, junior, Juttatások, Képzés, kézírás, kézírás elemzés, könyv, könyvbemutató, közös cél, közösségi hálózat, közösségi média, karakter, karrier, karrier coahcing, keresés, kiégés, Kirkpatrick, kiválasztás, kiválasztási módszer, kiválasztási stratégia, Kiválasztás, KKV, kodependencia, kommunikáció, kommunikációs szabályzat, kompetencia, konferencia, korfa, KPI, krízis, kreativitás, kulcsember, kulcsember kiválasztás, kulturális sokk, külső jelölt, laikus defibrillátor, leépítés, Lean, legjobb csapat, legjobb munkahely, Legrand, Lipcsei András, lojalitás, mérés, módszertan, módzsertan, magatartás, Mark Powell, market research, Marketing, maslow, MCC, megoldásközpontúság, megváltozott üzleti környezet, menedzsment, mentálhigiéné, mentális térkép, mentor, mesterkurzus, mobil, modelling, monitoring, motiváció, motivációs levél, motivátor, Motiváció, munka, munka-magánélet, munkaerõpiac, munkaerő, munkaerő felvétel, munkaerőpiac, munkahely, munkahelyi stressz, munkajog, munkáltatói gondoskodás, munkáltatói hozzájárulás, munkanélküliség, munkaszerződés, munkatárs, munkavállaló, Munkavállalói élmény, mystery consumer, mystery shopping, nők, Nagy Andrea, nemi szerepek, NLP, non-verbális kommunikáció, nyitottság, nyugdíjpénztár, nyugdíjprogram, ODWS, online, online marketing, online szervezet, optimization, organisation development, outplacement, Ösztönzés, pályázó, párkapcsolat, póker, partnerség, personal brand, personal branding, personal hungary, personal hungary;, Ph.D., piac, piackutatás, pozitív, pozitív énkép, pozitív párbeszéd, próbavásárlás, prezentáció, probléma, profil, profit, projekt, projekt menedzsment, pszichodráma, pszichológia, részmunkaidő, recesszió, Referencia, referencia ellenőrzés, referencia levél, research, ROI, Sabbatical, sajátélmény, self branding, senior coach, social recruiting, stratéga, stratégia, stressz, stressz tolerancia, stresszinterjú, szívritmuszavar, szabályok, szabályzat, Szabó Zsófia;, szakképzési hozzájáulás, szakmák, személyes diszfunkciók, személyes márka, személyiség, személyiség fejlődés, személyiségteszt, szerep, szerepcentrikus módszer, szerepcentrikus megoldás, szerepek, szerepjáték, szervezet, szervezetefejlesztés, szervezetfejlesztés, szervezetfejlesztés;, szervezeti diagnosztika, szervezeti kultúra, szervezeti kultúra mérés, szervezeti struktúra, szimbólum, szociális kívánatosság, szolgálati közlemény, sztrók, szupervízió, szupervizor, tárgyalás, Tárgyalástechnika, társadalmi felelősségvállalás, távmunka, történetmesélés, TA, tanácsadás, tanácsadó, tanácsadócégek, tapasztalati tanulás, team choaching, TED, TEDx, tehetség, teljesítmény előrejelzés, teljesítményértékelés, terápia, terjeszkedés a régióban, tervezés, tervezés, testbeszéd, teszt, TM, Toborzás, tréner, tréning, tréningpiac, transaction-analisys, tranzakcióanalízis, twitter, USP, vállalati folyamatok, vállalati kultúra, vállalkozás, válság, változás, változásmenedzsment, várandósság, vélemény, változásmenedzsment;, változások, versenytárselemzés, versenytárselemzés stratégia, vezetés, vezetés transzformáció, vezető, vezető kiválasztás, vezetői felelősség, vezetői identitás, vezetésfejlesztés, vezetői kiválasztás, viselkedés, viselkedés előrejelzés, vizualizálás, web2, webinárium, workshop, Y generáció
Blog témakörök
 Coaching - Tréning - rss feed
 Humán források - rss feed
 Munka-magánélet - rss feed
 Szervezet-fejlesztés - rss feed
Rólunk       Kapcsolat       Adatvédelem       Jogi nyilatkozat       Online marketing tanácsadĂłink: Online marketing tanácsadĂłim: ISti (Internet StratĂ©gia TervezĹ‘ Iroda)